Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?

Slovenčina Čeština Thai

Učiteľ môže žiakovi poslať k riešeniu domácej úlohy alebo projektu komentár.
V tomto našom príklade žiaci odovzdávali súbor. Odovzdané súbory vidí učiteľ napr. v záložke Známky.

Po skontrolovaní odovzdaných riešení môžete napísať komentár do stĺpčeka pre komentár.

Ak je komentár dlhší, stlačte ikonu ceruzky, ktorá sa objaví, keď prejdete myšou ponad políčko pre komentár.

Ak chcete žiakov ohodnotiť, stlačte koliesko nastavení.

Aby sa žiaci o vašom hodnotení (komentári) dozvedeli, treba uložiť zmeny a zverejniť v žiackej knižke.

Žiak uvidí pri hodnotení aj komentár učiteľa.

Učiteľ môže vrátiť riešenie na prepracovanie stlačením stavu Na prepracovanie. Žiakovi príde notifikácia. Môže odovzdať zadanie znova.

Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?
Ako vrátiť žiakom projekt na prepracovanie?
Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?