ฉันสามารถกรอกความคิดเห็นเกี่ยวกับการบ้านหรือโครงงานที่นักเรียนส่งเข้ามาได้อย่างไร

Slovenčina Čeština Thai

ครูสามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการบ้านหรือโครงงานที่นักเรียนได้ส่งเข้ามาในระบบ

ในกรณีนี้ เมื่อนักเรียนส่งไฟล์งาน ครูจะสามารถมองเห็นไฟล์งานนั้นได้ในแถบเมนู "เกรด"


เมื่อครูได้ตรวจดูงานที่นักเรียนส่งเข้ามา ครูสามารถพิมพ์ความคิดเห็นได้ในคอลัมน์ความคิดเห็น

ในกรณีที่ความคิดเห็นมีข้อความที่ยาวเกินไป กรุณาเลื่อนเมาส์ไปที่กล่องใส่ความคิดเห็น จากนั้นกดที่ไอคอนแก้ไขที่ปรากฏขึ้น

ครูสามารถให้เกรดสำหรับงานของนักเรียนได้โดยกดที่ไอคอนตั้งค่าในคอลัมน์เกรด

กด "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" แล้วกด "เผยแพร่ไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" แล้วนักเรียนก็จะสามารถมองเห็นทั้งความคิดเห็นและเกรดที่ท่านกรอกไว้

นอกจากนี้ครูสามารถคืนงานที่นักเรียนได้ส่งเข้ามาเพื่อให้นักเรียนนำกลับไปปรับปรุงได้อีกด้วย โดยเลือกสถานะ "ต้องปรับปรุง" ในคอลัมน์ "สถานะ" จากนั้นนักเรียนจะได้รับข้อความแจ้งเตือน แล้วพวกเขาก็จะสามารถส่งงานฉบับปรับปรุงกลับมาได้
วิธีคืนโครงงานให้นักเรียนปรับปรุง