Učiteľ - Ako zadať a nastaviť kompetencie

English Slovenčina Deutsch Russian

EduPage umožňuje okrem tradičného hodnotenia známkami, bodmi, percentami alebo slovného hodnotenia aj hodnotenie kompetencií.

Hodnotenie typu kompetencie umožňuje aj sebahodnotenie, tj. žiak môže hodnotiť sám seba (prípadne ho môže hodnotiť aj rodič).

Vyberte hodinu. V záložke Známky vyberte pohľad Kompetencie.

Zadefinujete ku konkrétnemu predmetu zoznam kompetencií.

Zadajte hodnotenie žiaka v jednotlivých kompetenciách počtom hviezdičiek a hodnotenie uložte.

V nastaveniach kompetencií môžete zvoliť počet stupňov hodnotenia, štýl ikon, obdobia, ku ktorému sa hodnotenie kompetencií robí.
Taktiež je možné umožniť sebahodnotenie žiakom.
Ako umožniť žiakom sebahodnotenie kompetencií?

Viac návodov: Kompetencie