Ako umožniť žiakom sebahodnotenie kompetencií?

English Slovenčina Deutsch Russian

Ak chcete umožniť žiakom sebahodnotenie vo vami definovaných kompetenciách, potom v nastaveniach kompetencií zaškrtnite políčko "Povoliť sebahodnotenie žiakov v nasledovnom termíne". Zadajte odkedy-dokedy môžu žiaci sebahodnotenie vyplniť.

Aby žiaci kompetencie videli, je nutné ponechať viditeľnosť kompetencií aj pre žiakov.

Žiak v známkach zvolí záložku Kompetencie a môže zadať sebahodnotenie.

Učiteľ vidí sebahodnotenie žiaka a môže zadať vlastné hodnotenie.

Viac návodov: Kompetencie