Učiteľ (vychovávateľ) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Thai

Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?

Na začiatku školského roka si vytvoríte hodinu pre ŠKD takto:

Prihláste sa na EduPage stránku a na hornej lište stlačte ikonu hodín.

Zatiaľ tu nie sú vytvorené žiadne hodiny. Začnite vytvárať hodinu stlačením tlačidla +.

1. Pri výbere predmetu zvoľte "ŠKD"


2. Zadajte názov oddelenia ŠKD - v našom príklade je to ŠKD 2.A.
Položku štandardný predmet a ročník môžete ignorovať.
Môžete si zvoliť ilustračný obrázok.

3. Vyberte triedu/triedy, z ktorej máte žiakov.

4. Pri výbere žiakov si zaškrtnete len tých žiakov, ktorí navštevujú ŠKD.

5. Aby sa vám hodina zobrazovala v triednej knihe, pridajte termín ŠKD do svojho osobného rozvrhu.

Výber konkrétnych žiakov:

Pridanie do osobného rozvrhu môžete urobiť hneď pri vytváraní hodiny, alebo neskôr podľa tohto návodu: Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?

Po uložení zmien vám v prehľade hodín vznikla nová hodina. Hodinu vytvárate len raz na začiatku školského roka. Ak vám hodinu vytvoril administrátor, netreba ju vytvárať znova.

Pre túto hodinu si môžete v EduPage pripraviť plán. Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?
Do triednej knihy môžete teraz zapisovať aktivity, ktoré ste so žiakmi v družine robili. Takisto môžete v triednej knihe evidovať dochádzku žiakov. Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?

V jednom oddelení ŠKD sa striedajú dvaja družinári. Ako vytvoriť hodinu?

Keďže ŠKD má obvykle viac oddelení, otázkou je, koľko hodín pre ŠKD vytvoriť. Pri odpovedi na túto otázku treba mať na pamäti, že pre každú hodinu vznikne nová triedna kniha.