ครู - วิธีสร้างรายวิชาสำหรับชมรม

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Thai

Administrator - How to create a course for school club

ท่านสามารถสร้างรายวิชาสำหรับชมรมในช่วงเริ่มต้นของปีการศึกษาได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
เข้าระบบ EduPage และกดปุ่ม “รายวิชา” ในเมนูด้านบน


ท่านจะพบว่า ยังไม่มีรายวิชาใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้น ท่านสามารถเริ่มต้นสร้างรายวิชา โดยคลิกที่ปุ่ม “+”

1. เลือก "ชมรม" ในขณะที่เลือก วิชา

2. กรอกชื่อของชมรม - ในกรณีนี้ คือ ชมรม 2.A
ท่านไม่จำเป็นต้องเลือก “วิชา/เกรดมาตรฐาน”
ท่านสามารถเลือกรูปภาพได้

3. เลือก ชั้นเรียน ของนักเรียนของท่าน

4. เลือก เฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมในชมรม

5. กำหนดเวลา ลงบนตารางสอนของท่าน เพื่อให้รายวิชานี้แสดงอยู่บนการบริหารจัดการชั้นเรียน

วิธีเลือกนักเรียน:

ท่านสามารถลิงค์รายวิชาเข้ากับตารางสอนของท่าน ในขณะที่กำลังสร้างรายวิชา หรือท่านอาจจะกลับมาทำการลิงค์ในภายหลังก็ได้เช่นกัน โดยทำตามขั้นตอนนี้: ครู - เหตุใดฉันจึงไม่เห็นรายวิชาสำหรับ ชมรม/วิชาเลือก ในการบริหารจัดการชั้นเรียน

บันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างรายวิชาใหม่ ซึ่งจะทำให้รายวิชานี้ถูกเพิ่มเข้าไปอยู่ใน “ภาพรวมรายวิชา” การสร้างรายวิชาจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงเริ่มต้นของปีการศึกษา หากผู้ดูแลระบบได้สร้างรายวิชาไว้แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องสร้างซ้ำอีกครั้ง

ท่านสามารถจัดเตรียมแผนการสอนสำหรับรายวิชาใหม่ใน EduPage ครู - วิธีการจัดเตรียมแผนสำหรับชมรม
ท่านสามารถกรอกกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ทำกับนักเรียนในชมรม เข้าไปในการบริหารจัดการชั้นเรียน
นอกจากนี้ท่านยังสามารถบันทึกรายงานผลการเข้าเรียนในการบริหารจัดการชั้นเรียนได้อีกด้วย วิธีป้อนกิจกรรมทางการศึกษาเข้าไปในการบริหารจัดการชั้นเรียนของชมรม (และวิชาเลือก)

วิธีสร้างรายวิชาในกรณีที่ครูหลายท่านผลัดกันสอนในชมรมเดียวกัน

เนื่องจากชมรมมักจะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้นจึงมีคำถามว่าท่านจะสร้างรายวิชาได้กี่รายวิชาสำหรับชมรม ทั้งนี้ท่านควรตระหนักว่าการบริหารจัดการชั้นเรียนชุดใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับรายวิชาทุกรายวิชา