Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Aby sa vám v triednej knihe automaticky zobrazovali vaše hodiny pre ŠKD/krúžok, je potrebné pridať si ich do osobného rozvrhu.

Pridať termín ŠKD/krúžku do osobného rozvrhu môžete hneď pri vytváraní hodiny, alebo aj neskôr takto:

Prejdite myšou ponad dlaždičku hodiny a v pravom dolnom rohu sa objaví koliesko nastavení. Kliknite naň.

V nastaveniach hodiny zvoľte "Pridať do rozvrhu" a zadajte termín.

Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Učiteľ (vychovávateľ) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?