Hodina s dvomi zložkami - napr. teória a cvičenia

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Pre tento typ predmetov postupujte pri vytváraní hodiny podľa nasledovného návodu, pričom prvou zložkou predmetu je teória a druhou cvičenia:
Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra