รายวิชาที่มีสององค์ประกอบคือ การจัดเตรียมเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

การสร้างรายวิชาสำหรับวิชาประเภทนี้ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนใน:
วิชาที่มีองค์ประกอบเพิ่มเติม
องค์ประกอบแรกคือการจัดเตรียมเชิงทฤษฎี