מקצוע עם 2 מרכיבים לדוגמא עיוני ומעשי

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

עבור סוג זה של נושאים בצע את ההוראות בעת יצירת המקצוע:
נושאים עם מספר מרכיבים
המרכיב הראשון הוא הכנה תיאורטית