Učitelia sa v skupinách striedajú - ako si vytvoriť hodiny?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Rozoberme si dve rôzne situácie:

1. situácia
Žiaci majú odborný výcvik s tromi rôznymi majstrami a títo sa pri jednotlivých skupinách striedajú. Každý z majstrov ide so žiakmi podľa svojho vlastného plánu.

V tomto prípade musí mať každý z majstrov vytvorenú hodinu pre každú skupinu žiakov. Viac informácií nájdete v tomto návode: Hodiny - odborný výcvik, majstri sa striedajú

2. situácia
Máme dve triedy. Žiaci sú na anglický jazyk rozdelení na 3 skupiny. Učia ich traja učitelia. Učitelia sa však pri skupinách striedajú, ale idú pre každú skupinu všetci traja podľa jedného plánu.

Ako si správne vytvoriť hodiny?

Keďže všetci traja učitelia idú v jednej skupine podľa jedného plánu, odporúčame vytvoriť si pre každú skupinu jednu hodinu, ktorú budú zdieľať traja učitelia. Všetci traja učitelia sa dostanú k tomu istému plánu.