מורים בקבוצת תלמידים חלופיים, כיצד ליצור מקצוע ?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

שני מצבים שונים יכולים להתעורר:

א) התלמידים מקבלים הכשרה מקצועית עם שלושה מורים/מומחים שונים. המורים/מומחים משתלבים בהוראת קבוצות הסטודנטים. כל מורה/מומחה עוקב אחר תוכנית ההוראה שלו.

אם כך הוא המצב , לכל מורה יש מקצוע נפרד לכל קבוצת תלמידים.
מידע נוסף בעזרה: =hodiny odborného výcviku, zatial neprekladať

ב) ישנם שני כיתות . התלמידים מחולקים לשלוש קבוצות תלמידים לשיעורים באנגלית. מלמדים אותם שלושה מורים שונים המורים בקבוצות חלופיות, ממשיכים באותה תכנית עבור כל קבוצה.

כיצד ליצור את המקצועות בצורה נכונה?

מכיוון שכל המורים עוקבים אחר אותה תכנית הוראה באותה קבוצה, אנו ממליצים על יצירת מקצוע אחד לכל קבוצת תלמידים. במקצוע ישותפו כל שלושת המורים. לכול אחד מהם תהייה גישה לאותה תוכנית הוראה.