Ako vytvoriť rozvrh a hodiny pre malotriedky a triedy so žiakmi z viacerých ročníkov?

malotriedka, malotriedky, jeden ucitel dva predmety naraz

Slovenčina Čeština

Predstavme si situáciu malotriedky, kde sú v jednej triede spojené deti z dvoch ročníkov. Ako správne zadať takúto situáciu do rozvrhu?

Sú dve možnosti:

a) jedna triedna kniha pre spojené ročníky (odporúčané pre slovenské školy)
b) triedna knihu pre každý ročník zvlášť

a) jedna triedna knihu pre oba ročníky (3. a 4. ročník):
V rozvrhu si vytvorte jednu triedu - napr. na obrázku je to trieda s názvom: 3/4. Pre túto triedu si zadefinujte delenie podľa ročníkov, napr. 3.roč., 4.roč.
Ako vytvárať delenia v triede?

Keďže potrebujte pre každý ročník zapisovať zvlášť učivo, tak potrebujete umiestniť dve hodiny na rovnakú pozíciu. Potrebné je najprv učiteľovi vytvoriť hodinu pre skupinu 3.roč a druhú hodinu pre skupinu 4. roč.


Normálne systém nedovolí umiestniť dve hodiny na to isté miesto. V tomto prípade to potrebujeme, preto najprv umiestnime jednu hodinu a pri umiestňovaní druhej hodiny na to isté miesto použijeme stlačenú klávesu Shift.


Systém upozorní na konflikt - zvoľte "Ignorovať konflikt a vložiť kartu".

V triednej knihe potom vidíme hodinu s dvomi "skupinami", jedna je Anglický jazyk 3. ročník a druhá Anglický jazyk 4. ročník.

Rovrh triedy 3/4 vyzerá takto:

b) Dve triedne knihy, tj. triedna kniha pre každý ročník zvlášť:

Ukážeme si to na príklade učiteľa Jána Hana, ktorý má v jednej triede spojených žiakov z 1. a 2. ročníka.

V rozvrhu si vytvorte triedu pre každý ročník. Učiteľovi vytvorte hodinu pre 1. ročník a zvlášť pre 2. ročník. Umiestnite ručne predmety učiteľa z oboch ročníkov na ten istý čas.

Pri umiestnení hodín na rovnakú pozíciu postupujte presne rovnako ako v 1. prípade: umiestnite kartičku na rovnakú pozíciu stlačením klávesnice Shift. Systém upozorní na konflikt - že sa pokúšate vložiť dve hodiny jedného učiteľa na ten istý čas. Zvoľte "Ignorovať konflikt".

Takto vyzerá triedna kniha učiteľa v tomto prípade:

Takto vyzerá triedna kniha 1. triedy:

Rozvrh učiteľa Jána Hana v tlačovej zostave vyzerá takto:

Pre ilustrácia uvádzame aj obrázok, ako sú vytvorené triedy. V triede 3/4 roč. sú žiaci 3. aj 4. ročníka.

V obidvoch prípadoch - aj v prípade a) aj v prípade b) si treba vytvoriť hodinu s plánom pre každý ročník zvlášť.
Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?