Ako vytvoriť rozvrh a hodiny pre malotriedky a triedy so žiakmi z viacerých ročníkov?

malotriedka, malotriedky, malotřídka

Slovenčina Čeština

Predstavme si situáciu malotriedky, kde sú v jednej triede spojené deti z dvoch ročníkov. Ako správne zadať takúto situáciu do rozvrhu?

Sú dve možnosti:

a) jedna triedna kniha pre spojené ročníky
b) triedna knihu pre každý ročník zvlášť

a) jedna triedna knihu pre oba ročníky (3. a 4. ročník):
V rozvrhu si vytvorte jednu triedu - napr. na obrázku je to trieda s názvom: 3/4. Pre túto triedu si zadefinujte delenie podľa ročníkov, napr. 3.roč., 4.roč.
Delenia tried pri vytváraní rozvrhu

Keďže potrebujte pre každý ročník zapisovať zvlášť učivo, tak potrebujete umiestniť dve hodiny na rovnakú pozíciu. Potrebné je najprv učiteľovi vytvoriť hodinu pre skupinu 3.roč a druhú hodinu pre skupinu 4. roč.


Normálne systém nedovolí umiestniť dve hodiny na to isté miesto. V tomto prípade to potrebujeme, preto najprv umiestnime jednu hodinu a pri umiestňovaní druhej hodiny na to isté miesto použijeme stlačenú klávesu Shift.


Systém upozorní na konflikt - zvoľte "Ignorovať konflikt a vložiť kartu".

V triednej knihe potom vidíme hodinu s dvomi "skupinami", jedna je Anglický jazyk 3. ročník a druhá Anglický jazyk 4. ročník.

Rovrh triedy 3/4 vyzerá takto:

b) Dve triedne knihy, tj. triedna kniha pre každý ročník zvlášť:

Ukážeme si to na príklade učiteľa Jána Hana, ktorý má v jednej triede spojených žiakov z 1. a 2. ročníka.

V rozvrhu si vytvorte triedu pre každý ročník. Učiteľovi vytvorte hodinu pre 1. ročník a zvlášť pre 2. ročník. Umiestnite ručne predmety učiteľa z oboch ročníkov na ten istý čas.

Pri umiestnení hodín na rovnakú pozíciu postupujte presne rovnako ako v 1. prípade: umiestnite kartičku na rovnakú pozíciu stlačením klávesnice Shift. Systém upozorní na konflikt - že sa pokúšate vložiť dve hodiny jedného učiteľa na ten istý čas. Zvoľte "Ignorovať konflikt".

Takto vyzerá triedna kniha učiteľa v tomto prípade:

Takto vyzerá triedna kniha 1. triedy:

Rozvrh učiteľa Jána Hana v tlačovej zostave vyzerá takto:

Pre ilustrácia uvádzame aj obrázok, ako sú vytvorené triedy. V triede 3/4 roč. sú žiaci 3. aj 4. ročníka.

V obidvoch prípadoch - aj v prípade a) aj v prípade b) si treba vytvoriť hodinu s plánom pre každý ročník zvlášť.
Učiteľ - čo je to "hodina" a ako si ju vytvoriť?