Prehľad práv na zapisovanie známok

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

V tomto pohľade administrátor vidí práva učiteľov na prezeranie/zapisovanie známok žiakom. Práva sa viažu na "oficiálne hodiny". Ak si učiteľ vytvorí oficiálnu hodinu, môže zadávať známky. Nie je potrebné zo strany administrátora, aby mu nastavoval práva ešte na inom mieste.

Existujú dva režimy práv:
a) bez obmedzení
V tomto režime môže zadávať každý učiteľ známky všetkých žiakom. Ak potrebuje učiteľ zadať známky žiakom, ktorých neučí, môže tak urobiť cez tzv. Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok

b) prísny
Učiteľ môže zadávať známky len žiakom svojich hodín a v hodinách, v ktorých má explicitne pridelené rozšírené právo.

Viac informácií nájdete v tomto návode: Ako nastaviť používateľské práva pre IŽK?