Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Práva na zadávanie známok sú založené na oficiálnych hodinách. Keď máte vytvorenú oficiálnu hodinu, môžete žiakom zadávať známky.

Ak učiteľ potrebuje zadať známku žiakom, ktorých neučí (ktorých nemá vo svojej oficiálnej hodine):
1. musí mať na to rozšírené právo dané administrátorom
2. môže tak urobiť cez rozšírený mód takto:

Kliknite na známky a opäť na výber kurzu. V spodnej časti obrazovky sa objaví ikona rozšíreného módu.

Vyberte triedu a predmet.