Teisės rašyti ir peržiūrėti pažymius

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Tai yra teisės rašyti ir peržiūrėti pažymius. Teisės yra susietos su „oficialiais kursais“. Jei mokytojas sukuria oficialų kursą, jie gali rašyti pažymius. Administratoriui šių teisių nustatyti kitur nebereikia.

Yra du teisių režimai:
a) neribotas režimas
b) ribotas režimas

a) Neribotas režimas yra numatytasis režimas.
Mokytojams kuriant kursus metų pradžioje, jie taip pat pasirenka mokinius, kuriuos jie moko. Pasirinkus kursą, pažymių knygelėje atsiranda šie mokiniai ir mokytojas gali jiems rašyti pažymius.

Tačiau gali būti situacijos, kai mokytojas turi įvesti pažymius moksleiviui iš kito kurso, pvz., jei jis pavaduoja kitą mokytoją. EduPage sistema leidžia bet kuriam mokytojui rašyti pažymius bet kokiems moksleiviams pasirinkus įvesti „Išplėstinį“ režimą.

Išplėstinis režimas pasirodys, spustelėjus viršutiniame meniu Pažymiai ir pasirinkus Kursą.
Išplėstinis režimas, skirtas įvesti / peržiūrėti pažymius

Tada tokie pažymiai bus matyti administratoriaus ataskaitoje kaip „Pažymiai be kursų“.

b) Ribotas režimas
Spustelėkite spynelės piktogramą ir pasirinkite „Ribotas režimas“.

Jei mokytojas sukuria oficialų kursą, jis gali rašyti pažymius. Kiti mokytojai negali naudoti „išplėstinio režimo“. Jei norite aiškiai suteikti kai kuriems mokytojams teises peržiūrėti ar įvesti pažymius kitų mokytojų kursams, suteikite jiems papildomas teises dešinėje meniu. Jie galės įvesti pažymius, naudodmi išplėstinį režimą.

Administratorius: Kaip nustatyti teises į pažymių knygelėje