สิทธิที่เกี่ยวข้องกับเกรด

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

สิทธิที่เกี่ยวข้องกับเกรด คือ สิทธิในการเข้าดูและ/หรือกรอกเกรดในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสิทธิจะถูกเชื่อมต่อกับ "รายวิชาที่เป็นทางการ" และครูที่เป็นผู้สร้างรายวิชาที่เป็นทางการ จะสามารถกรอกเกรดในรายวิชานั้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าสิทธิให้ก่อน

สิทธิถูกแบ่งออกเป็นสองโหมด:
1) โหมดไม่จำกัดสิทธิ
2) โหมดจำกัดสิทธิ

1) โหมดไม่จำกัดสิทธิ คือโหมดสิทธิเริ่มต้น ซึ่งครูแต่ละคนจะสามารถกรอกเกรดให้แก่นักเรียนทุกคนในโหมดนี้

ในกรณีที่ครูจำเป็นจะต้องกรอกเกรดให้กับนักเรียนจากรายวิชาอื่น ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการเข้าสอนแทน EduPage จะอนุญาตให้ครูสามารถกรอกเกรดในกรณีนี้ได้โดยครูต้องเข้าไปที่โหมดสิทธิขั้นสูง การใช้โหมดสิทธิขั้นสูงในการกรอก/ดูเกรด

2) โหมดจำกัดสิทธิ
คลิกที่ปุ่ม "สิทธิ" แล้วเลือก "โหมดจำกัดสิทธิ"

กรณีเดียวที่ครูจะสามารถกรอกเกรดในรายวิชาได้ด้วยคือ ครูท่านนั้นเป็นผู้สร้างรายวิชาที่เป็นทางการนั้นๆ ครูท่านอื่นไม่สามารถใช้ "โหมดสิทธิขั้นสูง" ได้ หากท่านต้องการอนุญาตให้ครูท่านใดมีสิทธิในการเข้าดูหรือกรอกเกรดให้กับนักเรียนจากรายวิชาของครูท่านอื่น ท่านสามารถตั้งค่า "สิทธิเพิ่มเติม" ได้ที่เมนูด้านขวา จากนั้นครูที่ท่านเลือกจะสามารถเข้าไปที่ "โหมดสิทธิขั้นสูง" เพื่อกรอกเกรดได้

ผู้ดูแลระบบ: การตั้งค่าสิทธิในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน