Administrátor - Štandardy

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Najdôležitejšou úlohou výkonových štandardov v EduPage je zdieľanie materiálov medzi učiteľmi. Pre väčšinu predmetov v základnej a strednej škole definuje Štátny vzdelávací program výkonové štandardy vo forme veľmi konkrétnych výkonov, a preto je výhodné použiť ich na zdieľanie materiálov.

Na čo slúžia štandardy v EduPage?

Ukážka štandardov z matematiky pre 7.ročník ZŠ:

Niektoré predmety však nemajú v EduPage výkonové štandardy. Dôvodom je to, že ŠVP ich definuje v takej podobe, že sa nedajú dobre využiť na účely zdieľania materiálov v EduPage.

Ako zistíte, či sa pre konkrétny predmet nachádzajú v EduPage štandardy?

V ľavom menu zvoľte Štandardy.

Zvoľte kachličku Editovať štandardy. Potom vyberte predmet a ročník.
Ak sú v EduPage pre vybraný predmet štandardy, zobrazia sa.

Štandardy môžete ako administrátor editovať. Globálne štandardy definované štátom sa zmazať nedajú, keďže sú záväzné pre všetky školy v SR. Môžete však zadefinovať a doplniť svoje vlastné školské štandardy.

Zvoľte "Pridať skupinu".

Ak v EduPage nie sú pre vybraný predmet definované štandardy, môžete zadefinovať vlastné školské štandardy taktiež podobným spôsobom.

Dlaždica Porovnať štandardy otvorí prehľad o tom, ako sú v jednotlivých hodinách používané, resp. odučené štandardy.

Modrá farba znamená, že tieto štandardy má učiteľ zaradené v pláne. Zelená farba znamená, že téma plánu, v ktorej sú tieto štandardy zaradené, je už odučená.

Zeleno-červené koliečka znamenajú výsledky žiakov z testov či domácich úloh v jednotlivých štandardoch. Predpokladá to, samozrejme, že výsledky sa nachádzajú v EduPage. Buď sa tam dostanú tak, že test/domáca úloha bola vypracovaná online a systém ju automaticky vyhodnotil, alebo písomku učiteľ opravoval pomocou nástroja na opravu tlačených testov, ktorý ponúka EduPage.

Dlaždica Prezerať štandardy v hodinách ponúkne prehľad jednotlivých hodín v škole s rôznymi užitočnými informáciami.

Ak si kliknete v tabuľke, napríklad na konkrétnu hodinu, na prípravy či pridelenia, môžete si detailne pozrieť konkrétnu hodinu a jej plán, prípravy, štandardy či pridelenia.

Dlaždica Štandardy v hodinách - prehľad zobrazí počet štandardov priradených v plánoch k jednotlivým hodinám.
Farby hodín znamenajú: zelená - oficiálna hodina, šedá - neoficiálna hodina, červená - zatiaľ nebola vytvorená hodina.

Dlaždica Školská knižnica vám ukáže počet materiálov, ktoré sa k jednotlivým štandardom existuje v EduPage. Materiály sú rozdelené na tie, ktoré sa nachádzajú v globálnej knižnici, v školskej knižnici, alebo v prípravách jednotlivých učiteľov.