Administratorius - standartai

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Svarbiausias standartų vaidmuo EduPage sistemoje - leisti dalintis medžiaga tarp mokytojų. Dauguma pradinių ir vidurinių mokyklų mokomų dalykų (disciplinų) turi valstybės patvirtintus standartus. Todėl standartai yra naudojami mokymo medžiagai rūšiuoti, ja dalijantis.

Koks yra standartų vaidmuo „EduPage“?

Kairiajame meniu pasirinkite „Standartai“. Pasirinkite keturkampį „Redaguoti standartus“.

Pasirinkite dalyką ir klasės lygį. Jei EduPage jau yra pasirinkto dalyko standartai, jie bus parodyti.

Galite redaguoti standartus ir nustatyti, papildyti bei keisti savo mokyklos standartus.

Pasirinkite „Pridėti grupę“.

Jei pasirinkto dalyko standartai dar nėra apibrėžti, galite nustatyti savo mokyklos standartus.

Keturkampiuose Palyginti standartus rodoma standartų, naudojamų konkrečiose pamokose, apžvalga.

Mėlyna spalva nurodo, kad standartas yra įtrauktas į mokytojo mokymo planą. Žalia spalva rodo, kad tema su šiuo standartu jau yra plane.

Žaliai raudonos spalvos apskritimai atspindi mokinių rezultatus atliekant testus ir namų darbus pagal standartus. Kad veiktų ši funkcija, būtina, kad į EduPage būtų įrašyti moksleivių atsakymai į testų ar namų darbų klausimus. Atsakymai gali būti įrašomi arba internetu, moksleiviams atliekant testų ar namų darbų užduotis, arba juos įvedus mokytojui pagal raštiškus moksleivių atsakymus.

Naršyti standartus kursuose - apžvalga keturkampyje pateikiama konkrečių kursų apžvalga su papildoma informacija.

Jei spustelėsite konkretų kursą, paruoštuką ar užduotį lentelėje, pasirodys išsami informacija apie kursą, jo planą, pasirengimo standartus ir užduotis.

Standartai kursuose - apžvalga keturkampyje rodomas standartų skaičius konkrečių kursų planuose.
Kurso spalva nurodo: žalias - oficialus kursas, pilkas - neoficialus kursas, raudonas - dar nėra kurso.

Mokyklos biblioteka keturkampyje rodomas EduPage medžiagų kiekis, skirtas konkretiems standartams. Medžiagos skirstomos į bendrą biblioteką, mokyklos biblioteką ar mokytojų paruoštukus.