Straty a nálezy - prehľad

English Slovenčina Deutsch Čeština

V module Straty a nálezy môže učiteľ pridať nájdenú vec.
Stačí vyplniť základné informácie o nájdenej veci, prípadne pridať fotku.

Žiaci a rodičia vidia zoznam nájdených vecí, aj informáciu, kde sa vec dá vyzdvihnúť. Môžu si ju vyzdvihnúť na určenom mieste. Ak je stratená vec u Vás, budú Vás kontaktovať.

Pozri aj:
Našiel som vec. Ako ju pridám do zoznamu nájdených vecí?
Ako učiteľov, rodičov a žiakov upozorniť na dôležitú nájdenú vec
Kde uvidí žiak/rodič zoznam nájdených vecí?
Ako odstrániť nájdenú vec zo zoznamu nájdených vecí?