Ako poslať správu žiakom, rodičom a učiteľom?

správy, správa, zpravy, zprava

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Edupage umožňuje jednoducho a efektívne komunikovať prostredníctvom správ. Správu môžete poslať buď jednotlivcom, ktorých si vyberiete, alebo celej triede, resp. rodičom žiakov celej triedy.

Stlačte Štart a zvoľte Poslať správu.

Vyberte skupinu adresátov, ktorým chcete poslať správu.
Ako poslať správu len jednému adresátovi, napr. žiakovi?


Vyberte, komu chcete poslať správu.
Ako poslať správu IBA ŽIAKOM z nejakej triedy?

Zadajte text správy. Ak chcete, môžete priložiť aj súbor. Pošlite správu.

Pri posielaní správy vám systém poskytne informáciu, ako budú adresáti kontaktovaní. Adresáti dostanú notifikáciu o novej správe či už na webovej stránke, alebo v mobilnej aplikácii.

Informácia o odoslaní správy

Správu môžete poslať aj z mobilnej aplikácie stlačením červeného tlačidla +


Dôležitá správa
Ako si vyžiadať od prijímateľov správy spätnú väzbu? (hlasovanie)
Ako poslať správu vybraným žiakom (rodičom) z viacerých tried?

Viac návodov: Správy