Dôležitá správa

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Ak posielate žiakom, rodičom alebo kolegom učiteľom dôležitú správu, potrebujete mať informáciu, či si správu prečítali.
EduPage ponúka možnosť označiť takúto správu ako dôležitú.

Vyberte adresátov a zaškrtnite "Dôležitá správa, vyžadovať potvrdenku".

Systém Vám oznámi, akým spôsobom bude adresátov o správe informovať:

 • Adresáti, ktorí majú nainštalovanú mobilnú aplikáciu EduPage, budú na správu okamžite upozornení notifikáciou v mobilnej aplikácii.
 • Adresáti bez aplikácie budú na dôležitú správu upozornení e-mailom. Treba si však uvedomiť, že e-mail môže skončiť v spame (v nevyžiadanej pošte). Takisto treba brať do úvahy, že niektorí adresáti si e-maily nečítajú denne.
 • Tretia skupina sú adresáti, ktorí nemajú zadanú e-mailovú adresu v EduPage. Správu si prečítajú, keď sa najbližšie prihlásia na EduPage stránku. Nemôžeme ich však na ňu upozorniť emailom.

  Informáciu o tom, kto si správu prečítal, sa dozviete po klinutí na "Zobraziť potvrdenky".

  Adresáti, ktorí si už správu prečítali, sú zobrazení zelenou farbou.

  Dôležité správy používajte s rozvahou len vtedy, ak je to naozaj potrebné.


  Dôležitú správu viete poslať aj z mobilnej aplikácie:

  Viac návodov: Správy