Správy, komunikácia - Správy

Slovenčina   Ako poslať správu žiakom, rodičom a učiteľom?
Slovenčina   Ako si vyžiadať od prijímateľov správy spätnú väzbu? (hlasovanie)
Slovenčina   Kde nájdem mnou odoslané správy?
Slovenčina   Dôležitá správa
Slovenčina   Ako poslať správu vybraným žiakom (rodičom) z viacerých tried?
Slovenčina   Ako sa adresát dozvie o novej správe?
Slovenčina   Ako zobraziť v notifikáciách len správy?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako skryjem vybavené správy?
Slovenčina   Ako zmažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Slovenčina   Kde nájdem zoznam mnou odoslaných správ?
Slovenčina   Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?
Slovenčina   Ako napísať správu nepedagogickým zamestnancom?
Slovenčina   Ako poslať správu len jednému adresátovi, napr. žiakovi?
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako jednoducho odpovedať na reakciu žiaka/rodiča/učiteľa?
Slovenčina   Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina   Ako obmedziť alebo zakázať reakcie na správu?


Správy, komunikácia - Nástenka

Slovenčina   Ako pridať oznam na nástenku?


Správy, komunikácia - Poslať fotografie

Slovenčina   Ako poslať fotografie triede?


Správy, komunikácia - Notifikácie

Slovenčina   Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Nechodia vám notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako označiť správu (notifikáciu) za vybavenú?
Slovenčina   Notifikácie na zariadeniach Huawei


Správy, komunikácia - Chat - online rozhovor

Slovenčina   Chat - online rozhovor
Slovenčina   Chat s jedným adresátom
Slovenčina   Záložke s chatom mi prekáža, ako ju schovám?
Slovenčina   Chat - Ako si vytvoriť vlastnú skupinu?
Slovenčina   Ako zmažem svoj príspevok v čete?


Správy, komunikácia - Ankety

Slovenčina   Vytvorenie novej ankety
Slovenčina   Publikovanie ankety
Slovenčina   Zverejnenie ankety na hlavnej stránke EduPage
Slovenčina   Ako vytvoriť anketu určenú iba pre rodičov, žiakov alebo učiteľov?
Slovenčina   Ako vytvoriť anketu s otvorenými otázkami?
Slovenčina   Ako zistím konkrétne kto ako hlasoval v ankete?