Správy, komunikácia - Správy

Slovenčina Ako poslať správu žiakom, rodičom a učiteľom?
Slovenčina Ako si vyžiadať od prijímateľov správy spätnú väzbu? (hlasovanie)
Slovenčina Kde nájdem mnou odoslané správy?
Slovenčina Dôležitá správa
Slovenčina Ako poslať správu vybraným žiakom (rodičom) z viacerých tried?
Slovenčina Ako sa adresát dozvie o novej správe?
Slovenčina Ako zobraziť v notifikáciách na webe len správy?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako skryjem vybavené správy?
Slovenčina Ako zmažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Slovenčina Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?
Slovenčina Ako napísať správu nepedagogickým zamestnancom?
Slovenčina Ako poslať správu len jednému adresátovi, napr. žiakovi?
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako jednoducho odpovedať na reakciu žiaka/rodiča/učiteľa?
Slovenčina Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina Ako obmedziť alebo zakázať reakcie na správu?
Slovenčina Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Preposlať správu
Slovenčina Skrytá kópia
Slovenčina Ako poslať správu IBA ŽIAKOM z nejakej triedy?
Slovenčina Informácia o odoslaní správy


Správy, komunikácia - Nástenka

Slovenčina Ako pridať oznam na nástenku?


Správy, komunikácia - Poslať fotografie

Slovenčina Ako poslať/zdieľať fotografie v triede?


Správy, komunikácia - Notifikácie

Slovenčina Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Nechodia vám notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako označiť správu (notifikáciu) za vybavenú?
Slovenčina Notifikácie na zariadeniach Huawei
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy


Správy, komunikácia - Chat - online rozhovor

Slovenčina Chat - online rozhovor
Slovenčina Chat s jedným adresátom
Slovenčina Záložke s chatom mi prekáža, ako ju schovám?
Slovenčina Chat - Ako si vytvoriť vlastnú skupinu?
Slovenčina Ako zmažem svoj príspevok v čete?
Slovenčina Chat - ako vypnúť notifikácie na nové príspevky z konkrétnej chatovacej skupiny


Správy, komunikácia - Ankety

Slovenčina Ako vytvoriť novú anketu?
Slovenčina Zverejnenie ankety
Slovenčina Kde nájdem výsledky ankety?
Slovenčina Ako môžem hlasovať v ankete cez EduPage?
Slovenčina Ako vytvoriť anketu, v ktorej môžu hlasovať iba rodičia?
Slovenčina Ako vytvoriť hlasovanie o najkrajšiu fotku
Slovenčina Ako vytlačiť výsledky ankety?