Správy

Slovenčina Ako poslať správu žiakom, rodičom a učiteľom?
Slovenčina Ako si vyžiadať od prijímateľov správy spätnú väzbu? (hlasovanie)
Slovenčina Kde nájdem mnou odoslané správy?
Slovenčina Dôležitá správa
Slovenčina Ako poslať správu vybraným žiakom (rodičom) z viacerých tried?
Slovenčina Ako sa adresát dozvie o novej správe?
Slovenčina Ako zobraziť v notifikáciách na webe len správy?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako skryjem vybavené správy?
Slovenčina Ako zmažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Slovenčina Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?
Slovenčina Ako napísať správu nepedagogickým zamestnancom?
Slovenčina Ako poslať správu len jednému adresátovi, napr. žiakovi?
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako jednoducho odpovedať na reakciu žiaka/rodiča/učiteľa?
Slovenčina Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina Ako obmedziť alebo zakázať reakcie na správu?
Slovenčina Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Preposlať správu
Slovenčina Skrytá kópia
Slovenčina Ako poslať správu IBA ŽIAKOM z nejakej triedy?
Slovenčina Informácia o odoslaní správy