Ako poslať správu vybraným žiakom (rodičom) z viacerých tried?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Stlačte Štart a zvoľte Poslať správu.

Prvá možnosť, ako vybrať žiakov, je použiť vyhľadávač. Takto môžete pridávať viacerých adresátov.

Druhá možnosť:

Chcem poslať správu len rodičom vybraných žiakov z viacerých tried. Najskôr zvolím Iba rodičia:

Ak vyberáte adresátov z viacerých tried, zaškrtnite Vybrať viacerých. Označte triedy, z ktorých vyberáte.

Zaškrtnite konkrétnych žiakov.Vybranú skupinu adresátov si môžete uložiť: Ako vytvoriť skupinu adresátov?