Ako aplikovať dizajn tlače

English Slovenčina Deutsch España Francais Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Choďte do Ukážky tlače a zobrazte si triedu, učiteľa alebo učebňu, ktorým chcete zmeniť dizajn.

Potom stlačte tlačítko Dizajn. Zvoľte si váš dizajn a stlačte tlačítko Aplikuj. Program sa vás spýta, či chcete aplikovať daný dizajn na vybranú triedu alebo na všetky triedy.


Potom sa váš rozvrh zobrazí už v novom dizajne: