Triedni učitelia musia učiť prvú hodinu

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Ako zadať triedneho učiteľa?

Ak triedny učiteľ vyučuje iba jeden predmet, môžete jednoducho zamknúť jeho hodinu na danej pozícii.

Avšak, ak učí viac predmetov alebo má dvojhodinovky a jednohodinovky, potom je lepšie nezamykať ich, ale radšej zadať v detailoch triedy nasledovnú požiadavku:

Pozri tiež:
Zamknuté kartičky