Zamknuté kartičky

English Slovenčina España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Zamknutie niektorých už umiestnených kartičiek v rozvrhu vo všeobecnosti nie je najlepšie riešenie. Môže sa totiť stať, že niekedy aj jedna kartička umiestnená a uzamknutá na "nešťastnej" pozícii môže úplne zabrániť vygenerovaniu celého rozvrhu. Preto, ak existujú dve a viac možností ako umiestniť kartičky s hodinami je lepšie "vysvetliť" generátoru kam môžu byť kartičky umiestnené cez vzťahy alebo inak zadané podmienky.

Ak už však viete, že niektorá hodina má byť odučená v konkrétnom čase, a teda jej kartička musí byť na určitom - jednom - mieste, potom túto kartičku môžete zamknúť cez "Pravoklik" a z ponuky, ktorá sa zobrazí, vyberte "Uzamknúť". Na takejto kartičke sa potom v pravom dolnom rohu zobrazí malý prúžok, ktorý symbolizuje jej uzamknutie na tejto konkrétnej vyučovacej hodine.

V prípade, že potrebujete uzamknúť všetky už umiestnené kartičky s hodinami pre niektorú alebo viac tried/učiteľov/učební, môžete tak urobiť po výbere opäť cez "Pravoklik" na hlavičku riadku s menom triedy (učiteľov, učební). Z ponuky opäť vyberte "Uzamknúť".

Kartičky pre konkrétne vyučovacie hodiny, ktoré sú reprezentované stĺpcami, sa uzamknúť osobitne nedajú, avšak viete uzamknúť konkrétne dni. Podobným spôsobom kliknite opäť pravým tlačidlom myši na hlavičku s názvom dňa a vyberte "Uzamknúť".

Kartičky v celom rozvrhu viete uzamknúť z ponuky "Rozvrh - Uzamknúť".

Zamknutie kartičky má dve výhody:
- pozícia kartičky sa nezmení, keď ručne presúvate kartičky;
- ani generátor nepresunie zamknuté kartičky.

Pozrite si tiež:
Dejepis v 5A musí byť iba v stredu