Plánovanie úväzkov v osnove hodín (iba v Online rozvrhoch)

English Slovenčina Deutsch Russian Greek Lithuania

V osnove hodín si môžete zapnúť zobrazenie úväzkov učiteľov. Pomôže vám to v rozhodovaní ktorému učiteľovi dáte vybranú hodinu. Jednoducho kliknite na tlačítko "Úväzky" a vpravo sa vám zobrazí nový panel.

Pozri tiež: Čo je to osnova hodín?

Zoznam učiteľov sa (pre)usporiada vždy po vybratí hodiny v osnove. Učitelia sú usporiadaný podľa kritérii (farebné prúžky vľavo) tak, že učiteľ na vrchu zoznamu je podľa programu najvhodnejši pre vybranú hodinu. Dvojklikom na riadok pridelíte učiteľa vybranej hodine.

Kritéria sú:
- Úväzok učiteľa - v prvom stĺpčeku vidíte rozdiel medzi aktuálne prideleným počtom hodín pre učiteľa a veľkosťou jeho plánovaného úväzku. Zelená farba znamená, že učiteľ má ešte voľné hodiny, červená vás upozorní, že plánovaný úväzok bol prekročený.
- Aprobácia (zelený prúžok) - či má učiteľa nastavenú aprobáciu pre vybraný predmet.
- Učí v triede (modrý prúžok) - či učiteľ už učí nejaké hodiny v triede.
- Predchádzajúci rozvrh (červený prúžok) - či učiteľ učil tento predmet žiakov v minulom roku.

V tomto panele tiež môžete zadávať niektoré údaje.

Kliknutím na "Úväzok" po tom, ako vyberiete učiteľa môžete zadať plánovanú veľkosť úväzku. Tento údaj sa uloži do rozvrhového súboru.
Kliknutím na "Aprobácia" môžete upravovať alebo vytvárať aprobácie v Edupage. Viac informácii o aprobáciach nájdete tu: Approbation - aSc Substitutions Online

Poznámka: Ak učiteľ nemá v rozvrhu zadanú plánovanú veľkosť úväzku, systém použije nastavenie z Edupage databázy z prostredia Agendy. Pri slovenských školách sa preberá údaj o úväzku, ktorý bol zadaný do Asc Agendy pre RIS.