Ako zostaviť rozvrh na viac ako 5 dní?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

V menu Voľby/Nastavenie je možné nastaviť, aby rozvrh bol aj na viac ako 5 dní.

Môžete zapnúť rozvrh aj na sobotu alebo nedeľu, prípadne nastaviť rozvrh až na 10 dní cez voľbu "Rozvrh tvorený pre viac ako 7 dní" (čo je vhodné napríklad na SOU).

V prípade 10 dňového rozvrhu určite oceníte aj možnosť zmeniť názvy a skratky dní zo štandardných (Deň 1, Deň 2, ...) na vami požadované. Túto funkciu nájdete v menu Voľby/Rozšírené/Dni.
Môžem si premenovať názvy dní