Môžem si premenovať názvy dní

rename_days

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Dá sa to v menu "Hlavný - Škola - Názvy dní"

Pre každý deň zadajte Názov a skratku.

Štandardné hodnoty sú Pondelok, Utorok... V prípade, že je počet dní viac ako 7, názvy sa doplnia "Deň 8, Deň 9, ...".

Potrebujeme Deň 1, Deň 2... namiesto Pondelok - Piatok