Ako pridať novú učebňu

classrooms

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian

V menu Hlavný kliknite na Učebne - Nový. Zobrazí sa dialógové okno Učebňa.


Zadajte "Názov" a "Skratku" novej miestnosti.

Ďalej môžete zadať:
- Užívateľské políčka - Viac tu: </span>Užívateľské políčka
- Kmeňová učebňa - pre vybranú triedu. Viac tu: Ako zadať kmeňovú učebňu pre triedu.
- Zdieľaná učebňa - pre ľahšie zadanie skupiny učební. Viac tu: Čo je zdieľaná učebňa?
- Miestnosť vyžaduje dozor - Viac tu: Vytvorenie dozorov (miesto, čas)
- Farba - ktorá sa použije na kartičkách

Pozri tiež:
Ako môžem zoraďovať učiteľov/triedy/predmety/učebne?

Poznámka
Teoreticky je možné vynechať učebne a vytvoriť rozvrh bez zadania učební.
Avšak väčšina škôl má seriózne skratky učební a rozvrh vygenerovaný bez učební by bol zbytočný. Takže zadanie učební je dobré nielen na to, aby študenti vedeli do ktorej učebne ísť, ale aj kvôli tomu, aby generátor nazadal 3 telesné výchovy naraz, pričom vaša škola má len dve telocvične.