Čo je zdieľaná učebňa?

sharedroom

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

"Zdieľané učebne" sú iba skratkou ako jednoduchšie zadať vaše údaje. Nemyslia sa tým "učebne kde môžu byť súčasne viaceré hodiny", ale skôr označenie "skupiny učební" pre ich rýchlejšie zadávanie pri vytváraní hodín.

Priradiť učebnu do skupiny zdieľaných učební môžete v dialógovom okne "Učebňa" zaškrtnutím políčka "Zdieľaná učebňa":

Neskôr pri zadávaní hodín môžete zvoliť, že konkrétna hodina bude prebiehať v jednej zo zdieľaných učební. Výhodou je, že nemusíte osobitne vyberať všetky takéto učebne, ale priradenie urobíte zvolením príslušnej možnosti.

Napríklad hodina Angličtiny je rozdelená na dve skupiny. Prvá skupina zostáva v kmeňovej učebni a druhá skupina ide do ktorejkoľvek učebne označenej ako zdieľaná

Poznámka:
- v programe je možné zvoliť iba jednu skupinu "zdieľaných učební"
- pre niektoré špecifické hodiny ako napr. telesná výchova nezadáte vlastnú triedu alebo zdieľané učebne, ale radšej presne určíte konkrétnu učebňu: