Ako môžem priradiť niektoré učebne k predmetu?

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

Pre každý predmet môžete určiť špecifické učebne, v ktorých sa majú hodiny tohto predmetu vyučovať.

Po zadaní tejto informácie sa všetky novo zadané hodiny tohto predmetu nastavia tak, aby používali tieto špecifikované učebne.


Táto zmena bude mať vplyv iba na tie už vytvorené hodiny, ktoré mali zadané "učebne predmetu".
Napríklad - ak ste už vytvorili hodiny Telesnej výchovy, kde ste zaškrtli "Učebne predmetu", po pridaní novej učebne k učebniam predmetu TV, bude táto učebňa automaticky povolená pre všetky hodiny s týmto nastavením.

Ak však, máte konkrétnu hodinu TV ktorá je špeciálne umiestnená napr. do "Posilovne", a nezaškrtli ste "Učebne predmetu", nič sa po pridaní novej učebne nezmení.

Ak chcete zmeniť učebne pre už vytvorené hodiny, môžete použiť tlačidlo "Nastaviť všetkým hodinám tohto predmetu", kde môžete pridať, alebo úplne nahradiť učebne pre všetky hodiny tohto predmetu.

Pozri tiež:
Ako môžem priradiť učebňu učiteľovi?
Čo je zdieľaná učebňa?