Ako pridať nový predmet

subjects

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian Thai

V menu Hlavný kliknite na Predmety - Nový. Zobrazí sa dialógové okno Predmet.

Pre každý predmet zadajte okrem celého "Názvu" a "Skratku", ktorá je veľmi dôležitá pri práci s programom a pre tlačové výstupy.

Ďalej je možné pre predmet zadať:
- Užívateľské políčka - Viac tu: Užívateľské políčka
- Farba / Obrázok - použije sa na kartičkách pri tlači
- Učebňa predmetu - Viac tu: Učebne pre daný predmet

Poznámka:
Nie je nutné vypĺňať všetky hodnoty. Vyplňte iba tie, ktorým rozumiete a ktoré skutočne chcete používať. Ktorúkoľvek hodnotu môžete neskôr zmeniť.

Pozri tiež:
Ako môžem zoraďovať učiteľov/triedy/predmety/učebne?