Učebne pre daný predmet

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Croatian Hebrew Bulgarian Thai

Po kliknutí na Predmety… v menu Predmety / Podmienky sa objaví nasledovné dialógové okno:

Tu je možné určiť učebne, v ktorých sa môže daný predmet vyučovať.

Túto funkciu je možné použiť dvomi rôznymi spôsobmi:
1. Zakaždým po pridaní novej hodiny, program vyplní učebne, podľa zadaného predmetu a tak vám ušetrí námahu počas zadávania. Samozrejme, vždy je možné učebne zmeniť, ak to niektorá hodina vyžaduje.


2. Druhou možnosťou je použiť tlačítko 'Nastaviť všetkým hodinám tohto predmetu'.


Takto môžte zmeniť učebne aj pre tie hodiny, ktoré ste už raz zadali.