Ako zaevidovať prijatú prihlášku do eGovernment modulu

evidencia prihlášok, rozhodnutia, prijímačky, odosielanie rozhodnutí

Uchádzači podávajú prihlášky na Vašu školu buď cez svoj EduPage (prihlášky na stredné školy) alebo vyplnia elektronickú prihlášku zverejnenú na webstránke školy (ZŠ, MŠ, ZUŠ).
V module Prijímačky v hornom menu v časti Prihlášky k nám/Prihlásení k nám, v stĺpci Prihláška kliknite na "Pozrieť/meniť".

Zobrazí sa Vám podaná prihláška.
Kliknite na "Zaevidovať".

Hotovo.
V stĺpci "Regis. číslo" vidíte, ktoré prihlášky už máte zaevidované a ktoré ešte nie.

Kde si v module eGovernment môžem pozrieť zaevidované prihlášky?

Poznámka ZŠ, MŠ, ZUŠ: Ak bola prihláška podaná cez elektronickú prihlášku na webstránke školy, v spodnej časti prihlášky kliknite na "Zaevidovať v eGovernment module".

Pozri aj:
Prijímacie skúšky - evidencia prihlášok a rozhodnutí v module eGovernment, podpísanie a odoslanie cez slovensko.sk
Ako zaevidovať všetky prijaté prihlášky naraz