Kde si v module eGovernment môžem pozrieť zaevidované prihlášky?

evidencia prihlášok, rozhodnutia, prijímačky, odosielanie rozhodnutí

Prihlášky, ktoré uchádzači podali na Vašu školu, nájdete najjednoduchšie v module Prijímačky aj s informáciou o pridelenom registratúrnom čísle.

V module eGovernment vidíte zaevidované prihlášky v "Denníku záznamov",

alebo v konkrétnom spise v "Denníku spisov".

Po kliknutí na konkrétny záznam si môžete prihlášku zobraziť.

Pozri aj:
Ako zaevidovať prijatú prihlášku do eGovernment modulu
Prijímacie skúšky - evidencia prihlášok a rozhodnutí v module eGovernment, podpísanie a odoslanie cez slovensko.sk