Ako zaevidovať všetky prijaté prihlášky naraz

evidencia prihlášok, rozhodnutia, prijímačky, odosielanie rozhodnutí

V module Prijímačky, v hornom menu kliknite na "Prihlásení k nám".
V zozname prihlášok vyberte stránkovanie tak, aby ste videli všetky podané prihlášky na jednej stránke.

Kliknite na zaškrtávač v hlavičke tabuľky. Označia sa všetky prihlášky. (Ak chcete evidovať iba niektoré prihlášky, nepoužite zaškrtávač v hlavičke tabuľky, ale zaškrtnite iba jednotlivé prihlášky.)
V menu nad tabuľkou vyberte možnosť "Zaevidovať prihlášky".

Kliknite "Pokračovať". Vyberte spis, alebo vytvorte nový spis, do ktorého chcete záznamy uložiť.

Hotovo. Prihlášky boli zaevidované.

Poznámka:
Pri prihláškach, ktoré Vám poslali uchádzači elektronicky sa forma dokumentu automaticky nastaví ako elektronický. Pri prihláškach, ktoré ste z papierovej formy do EduPage zadali vy, sa forma dokumentu automaticky nastaví ako papierový.

Pozri aj:

Prijímacie skúšky - evidencia prihlášok a rozhodnutí v module eGovernment, podpísanie a odoslanie cez slovensko.sk

Kde si v module eGovernment môžem pozrieť zaevidované prihlášky?