Ako spravíme prechod do nového školského roka keď nemáme aScAgenda?

prechod

Školy, ktoré zatiaľ využívajú len základné moduly EduPage (Súťaže, Anonymný dotazník,...) a nemajú prepojenie do programu aScAgenda, spravia prechod do nového školského roka vo svojom vytvorenom EduPage nasledovne:

Prihláste sa ako administrátor do vášho EduPage.
Na hlavnej stránke vidíte výzvu na prechod do nového školského roka, kliknite na ňu:


Alebo v ľavom menu vyberte modul Agenda Online a v ňom Nástroje / Prechod do nového šk. roku:

V novom okne sa zobrazí zoznam všetkých vašich tried z minulého školského roka.
Pre každú triedu osobitne vyberte či prechádza do nového školského roka alebo či táto trieda ukončila štúdium na vašej škole.

Keď ste toto určili pre všetky triedy, pokračujte kliknutím Ďalej.
Ak potrebujete, v ďalších oknách zmeňte ponúknuté nastavenia pre tento nový školský rok.

V poslednom okne potvrďte a prechod do nového školského roka je spravený.

Teraz aktualizujte zoznam svojich žiakov.

- žiakov, ktorí nenastúpili v tomto školskom roku, vymažte : Ako zmazať žiaka z databázy?

- pridajte prvé ročníky s novými žiakmi
Vytvorte najprv novú triedu: Ako individuálne vytvoriť novú triedu?
Do vytvorenej triedy potom hromadne nahrajte žiakov: Ako naimportovať žiakov?

- žiakov, ktorí pristúpili do vašej školy do vyššieho ročníka, pridajte do databázy : Ako individuálne vytvoriť nového žiaka v triede?

Ďalšie návody: Škola bez EduPage