Ako individuálne vytvoriť novú triedu?

Ak vaša škola používa resp. má inštalovaný program aScAgenda, všetky zmeny je potrebné spraviť v tomto programe a následne spraviť synchronizáciu aScAgendy a EduPage stránky.
aScAgenda - Dokumentácia

Ak vaša škola nepoužíva resp. ani nemá inštalovaný program aScAgenda, ale zatiaľ využívate len základné moduly EduPage (Súťaže, Anonymný dotazník,...), zmeny údajov viete spraviť priamo vo vašom EduPage.

Prihláste sa ako administrátor EduPage a kliknite na kachličku Sprievodca.


Ďalej kliknite na kachličku Dáta školy.


Vyberte záložku Triedy, kliknite do posledného prázdneho riadka v tabuľke a zadajte názov a skratku pre novú triedu. Uložte zmeny:


V EduPage ste vytvorili novú triedu. V tabuľke tried sa zaradila podľa abecedy.

Pre novú triedu ešte nastavte správny ročník. Kliknite na tlačidlo Viac, ktoré sa nachádza v pravej časti:


Ako naimportovať žiakov?