Ako naimportovať žiakov?

Ak nemáte v EduPage zadané triedy, ešte pred importom žiakov je potrebné naimportovať triedy, pretože žiakom treba pri importe zadaná trieda. Pri importe tried nezabudnite ku každej triede zadať aj ročník. Ako naimportovať triedy?

Import žiakov:

Po prihlásení sa na EduPage stránku kliknite na kachličku.


Ďalej kliknite na kachličku "Dáta školy".


Dáta môžete naimportovať kliknutím na Import z Excelu.

Vyberte tabuľku Žiaci.


Skopírujte dáta z excelovského súboru (CTRL+C)


a vložte do políčka (CTRL+V).

Dôležité je, aby sedeli názvy stĺpcov.
a) Buď si premenujte vo svojom excelovskom dokumente názvy tak, ako systém očakáva a zaškrtnite "Automaticky nastaviť stĺpce z prvého riadku".
b) Alebo ak máte v názve stĺpca otázniky, kliknite na ne a vyberte správne políčko, do ktorého sa majú údaje načítať.


Kliknite na Potvrdiť.
Pozn: Pokiaľ importujete žiaka, ktorý už v EduPage existuje (zhoduje sa meno, priezvisko a trieda), žiak sa nenaimportuje duplicitne.


Skontrolovať správnosť importu môžete cez Sprievodca/Dáta školy. Vyberiete žiakov.

Ak máte v EduPage naimportovaných žiakov, môžete ich registrovať na súťaže. Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?

Pokiaľ chcete, aby sa žiaci mohli pripravovať na súťaž cez EduPage - napr. riešiť testy a úlohy z predchádzajúcich ročníkov, môžete im vytvoriť prístup do EduPage takto:

Kliknute na Vytlačiť heslá študentom.


Zaškrtnite triedu.


Žiakom vytlačíte a rozdáte prihlasovacie údaje do EduPage.

Žiaci sa môžu do EduPage prihlasovať aj cez mobilnú aplikáciu, ktorú si môžu bezplatne stiahnuť. mobile.edupage.org

Súťaže - pohľad žiaka/rodiča

Viac informácií: Škola bez EduPage