Ako individuálne vytvoriť nového žiaka v triede?

Ak vaša škola používa resp. má inštalovaný program aScAgenda, všetky zmeny je potrebné spraviť v tomto programe a následne spraviť synchronizáciu aScAgendy a EduPage stránky.
aScAgenda - Dokumentácia

Ak vaša škola nepoužíva resp. ani nemá inštalovaný program aScAgenda, ale zatiaľ využívate len základné moduly EduPage (Súťaže, Anonymný dotazník,...), zmeny údajov viete spraviť priamo vo vašom EduPage.

Po prihlásení sa na EduPage stránku ako administrátor v časti Sprievodca vyberte kachličku Dáta školy:

Vyberte záložku Žiaci, vyberte triedu, do ktorej potrebujete pridať nového žiaka. V tabuľke kliknite do posledného prázdneho riadka a zadajte meno a priezvisko nového žiaka. Uložte zmeny:

Poznámka: Povinné údaje sú meno a priezvisko, všetky ostatné údaje môžete kedykoľvek zadať neskôr v časti Agenda Online / Zoznam / Edituj.

Ako naimportovať žiakov?
Viac návodov: Škola bez EduPage