Slovenčina Naša škola nepoužíva EduPage - ako postupovať pri registrácii žiakov na súťaže?
Slovenčina Súťaže a prechod do nového školského roka
Slovenčina Ako individuálne vytvoriť novú triedu?
Slovenčina Ako individuálne vytvoriť nového žiaka v triede?
Slovenčina Ako zmazať žiaka z databázy?
Slovenčina Ako individuálne pridať do EduPage nového učiteľa?
Slovenčina Ako pridať používateľské práva na modul Súťaže inému učiteľovi?
Slovenčina Ako sa k súťaži pripojí žiak, ktorý nemá prístup do EduPage?
Slovenčina Ako vytlačiť súťažné kódy pre žiakov?
Slovenčina Učiteľ - ako nahrať vytlačený a podpísaný súhlas rodičov pre vyššie kolá súťaží?
Slovenčina Ako si žiaci môžu urobiť cvičné testy k súťažiam?
Slovenčina Archív školení, ktoré prebehli v minulosti


Hromadné importy dát

Slovenčina Ako naimportovať údaje do EduPage?
Slovenčina Ako naimportovať triedy?
Slovenčina Ako hromadne vytvoriť prístup do EduPage pre učiteľov?
Slovenčina Ako naimportovať žiakov?
Slovenčina Ako hromadne vytvoriť prístup do EduPage pre žiakov?
Slovenčina Ako vytvorím kontá pre rodičov a pošlem im prihlasovacie údaje?