Stravníci z Ukrajiny

Ak varíte pre deti z Ukrajiny, treba doplniť a nastaviť tri veci:

1. TYPY PLATITEĽOV
- v nastaveniach modulu si zadefinujte nové kategórie stravníkov + pridajte aj nejaký rozlišovací text (napr. Ukrajina, UA)
- doplňte aj viaceré typy platiteľa - podľa konkrétnej situácie - jednak pre inú veľkosť porcie, ale aj pre inú stravnú jednotku; prípadne viaceré výdajné miesta
- napr. '1. stupeň UA' / '2. stupeň UA' / 'MŠ UA'
-viac Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného

Nastavte tiež:

 • cenník na jedlo a príspevky na jedlo
  - do cenníka na jedlo zadávajte plnú stravnú jednotku (finančné pásmo) pre každé jedlo jednotlivo
  - v zozname prispievateľov môžete pridať už do existujúcej sekcie štátnej dotácie 1,30 eur
  - ak nejakú čiastku nad rámec dotácie 1,30 eur (napr. pre MŠ) vám prepláca samospráva, nastavte to ako ďalší príspevok na jedlo
 • Režijné náklady a príspevky
  - do cenníka sa zadáva plná suma
  - do príspevkov sa zadáva suma, ktorú dostanete preplatenú


  Skontrolujte si:
  .... tak ako vždy, keď si neskôr doplňujete nový typ platiteľa...
  -> prejdite všetky kroky v nastaveniach modulu - ak máte totiž rozdielne nastavenia pre rôzne typy platiteľov, nový typ platiteľa treba manuálne zaradiť do potrebnej skupiny
  -> podobne aj v jedálnom lístku (v nastaveniach JL) - ak používate zástupné skupiny pre rôzne jedálne lístky (napr. pre vyprážané jedlo) - nový typ platiteľa treba manuálne zaradiť do potrebnej skupiny
  2. STRAVNÍCI

 • dlhodobí - stravníci s menom = žiaci školy (+ prípadne ich príbuzní *)
  deti:
  - ak nastúpia ukrajinské deti ako žiaci do školy, tak ich musí zadať vedenie školy do ascAgendy
  - deti aj rodičia môžu od školy dostať žiacke a rodičovské kontá
  Ako zadať do aScAgendy ukrajinské deti, ktoré sa prihlásili na našu školu?
  => v module jedáleň budete mať deti automaticky a pracujete s nimi ako s bežnými žiakmi

  * dospelí - iba ak budete variť stravu aj im:
  - doplňte ich v module školská jedáleň ako hostí s konkrétnym menom a priezviskom
  - môžete im vytvoriť aj hosťovské konto
  ! pozor rodičovské konto sa nedá použiť na stravovanie dospelého; je to pohľad rodiča na svoje dieťa
  Externý stravník / hosť v jedálni - ako vytvoriť konto

 • krátkodobí - stravníci "bez mena" = rôzni meniaci sa stravníci

  -> v module školská jedáleň si vytvorte viacej hostí bez konkrétneho mena, napr. "externý stravník 01" , "externý stravník 02" ... "externý stravník 20" ...
  Externý stravník / hosť v jedálni - ako vytvoriť konto

   TIP:
   Pre rýchle vytvorenie veľkého počtu hostí môžete využiť import z Excelu:
   -> v Exceli si pripravíte dva stĺpce - meno a priezvisko
   -> v stĺpci pre priezvisko nakopírujete rovnaké - napr. "externý" pre potrebný počet riadkov
   -> v stĺpci pre meno postupne zadajte (nakopírujte) "stravník 01", "stravník 02" ...
   -> v dialógovom okne pre pridanie stravníka kliknete na tlačidlo importu
   -> pomocou CTRL+C a CTRL+V sem skopírujte dáta pripravené v Exceli


  Skontrolujte si:
  -> ak od ukrajinských stravníkov priamo nebudete požadovať platby a ak zároveň používate funkcionalitu 'prerušenie objednávok pre neplatičov', doplňte si ich najskôr do výnimiek (v nastaveniach modulu jedáleň - krok 'Neplatiči'), až potom prejdete ku nastaveniu objednávok
  -> pre zachovanie výnimky im nastavte 'neobmedzene' (prednastavené je 'do zaplatenia')
  => nebude tak treba riešiť iné limity na prerušenie, zapisovanie platieb či manuálne obnovovanie  3. KARTA STRAVNÍKA

  Pre dlhodobých (žiacke / hosťovské kontá) aj krátkodobých stravníkov (hostia bez konkrétneho mena) nastavte na karte stravníka:
  -> typ platiteľa - obdobie môže byť aj pre celý šk. rok od 1.9. - 31.8.
  Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky

  -> objednávky pre:
  - príslušné konkrétne jedlá
  - reálne obdobie - 'od' = kedy sa začínajú stravovať a 'do' = 30.6. ak ide o žiakov ZŠ / SŠ, 31.8. (31.7.) pre deti MŠ
  - preddefinované objednávky na "menu A" - aby boli primárne prihlásení (resp. iné, ak máte na škole viac výdajní)
  Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom


  ----------------------------------------
  ODHLASOVANIE

 • dlhodobí
  - žiaci - môžu sa odhlasovať zo stravy aj sami cez Edupage konto - žiacke alebo rodičovské (treba vytvoriť v ascAgende)
  - ak varíte aj pre ich príbuzných, vytvorte im hosťovské konto, aby sa mohli tiež sami v prípade potreby odhlásiť

 • krátkodobí - rôzni meniaci sa stravníci
  - počet objednanej stravy si regulujete manuálnym odhlásením / prihlásením príslušného počtu hostí
  (pre toto je dobré mať v mene hostí číslice 01, 02, ... 20, 21... - rýchlejšie tak označíte potrebný počet)
  Vedúca jedálne - manuálne odhlásenie stravy


  ----------------------------------------
  DOTÁCIE NA STRAVU

  Na stránke ÚPSVaR-u nájdete linky k dotáciám na stravu pre deti z Ukrajiny

  ---- z domácností s príjmom najviac vo výške životného minima
  ---- poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na stravu
  ---- tlačivá k poskytovaniu dotácií na stravu
  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň