Vedúca jedálne - manuálne odhlásenie stravy

Vedúca jedálne môže odhlasovať zo stravy aj manuálne - v časti 'Stravníci' -> 'Jedlá stravníkov'.
Odhlásiť môže individuálne jedného stravníka alebo viacerých naraz (napr. celú triedu ak idú na výlet) - na jeden deň alebo na dlhšie obdobie.

INDIVIDUÁLNE - odhlásenie jedného stravníka - V ČASTI 'JEDLÁ STRAVNÍKOV'

=> pre konkrétny dátum
1. vyhľadajte meno stravníka
2. v stĺpčeku pre dátum kliknite na písmenko objednávky
3. v dialógovom okne kliknite na šípku v políčku pri jedle, ktoré chcete odhlásiť
4. zvoľte 'Odhlásené'
5. zmeny uložte

** podobne môžete zrušiť odhlásené jedlo (treba vybrať konkrétne menu) / zmeniť výber na iné menu (ak škola ponúka viacej) / zmeniť jedlo na prevzaté


=> pre dlhšie obdobie
1. vyhľadajte meno stravníka
2. označte stravníka (štvorček na začiatku riadku vľavo od mena)
3. zvoľte tlačidlo 'Odhlás stravu' v hornom menu
4. v časti 'Jedlo' - vyberte jedlo dňa (desiata, obed, ...), ktoré chcete odhlásiť
5. 'Trvanie' - zadajte obdobie od - do
6. zmeny uložte

**pozn. môžete zvoliť najprv tlačidlo 'Odhlás stravu' a až v dialógovom okne vyberať stravníkov


HROMADNE - odhlásenie viacerých stravníkov naraz

=> pre konkrétny dátum aj pre dlhšie obdobie

1. treba použiť tlačidlo 'Odhlás stravu' v hornom menu

2. Stravníci - môžete ich vybrať dvoma spôsobmi:
a) v dialógovom okne
- cez modré tlačidlo 'Pridať ďalších používateľov'
---- jednotlivé mená môžete postupne vpisovať
---- alebo vyberať celé triedy / konkrétnych žiakov z tried
---- alebo vybrať celé skupiny stravníkov (v časti typ platiteľa)
b) ešte pred otvorením dialógového okna
- zakliknutím jednotlivých štvorčekov v riadku vľavo pri mene
- zakliknutím štvorčeka v hlavičke - ak ste si dali najprv nejaký filter (napr. na triedu či typ platiteľa)
* odhlasovať celú školu nemá zmysel -> ak sa nevarí, treba zadať dni mimo prevádzky v nastaveniach modulu

3. v časti 'Jedlo' - vyberte konkrétne jedlo dňa - prednastavené sú 'všetky'
4. v časti 'Trvanie' - odhlásenie pre jeden deň zadajte rovnaký dátum / viac dní - stačí zadať obdobie
5. zmeny uložte

PREHĽAD ODHLÁSENÝCH STRAVNÍKOV

- v časti 'Stravníci' -> 'Odhlásení'
* nachádzajú sa tu rovnaké tlačidlá pre hromadné odhlásenie / zrušenie odhlásenej stravy
Pre podrobnejší popis pozrite - Prehľady - zoznam odhlásených stravníkov + kto a kedy ich odhlásil


ZRUŠENIE ODHLÁSENÉHO JEDLA

 • individuálne a pre konkrétny dátum
  - podobne ako odhlásenie stravy -> v časti 'Jedlá stravníkov' v stĺpci pre konkrétny deň kliknúť na "X" a zvoliť menu A (resp. iné ak varíte viacej menu)

 • hromadne - pre viacerých naraz alebo pre dlhšie obdobie
  - treba použiť tlačidlo 'Zruš odhlásenie stravy' v hornom menu -> nachádza sa v časti 'Jedlá stravníkov' aj v časti 'Odhlásení'
  upozornenia!
  -> ak máte pre stravníkov preddefinované objednávky ako 'Odhlásené' => nie je možné použiť toto tlačidlo na zrušenie odhlásenia
  ---- pre hromadné prihlásenie na stravu v takom prípade treba použiť tlačidlo 'Zmeň stravu' v časti 'Jedlá stravníkov'

  -> hromadné zrušenie odhlásenia stravy používajte opatrne!
  ---- ak ste síce vy odhlásili napr. celú triedu, nemusí to nutne znamenať, že môžete všetkým zrušiť odhlásenie - mohli si niektorí stravníci aj sami odhlásiť jedlo ešte skôr a z iného dôvodu a chcú byť stále odhlásení  Časté chyby a upozornenia

  -> prázdniny nastavujte ako Dni mimo prevádzky - kedy jedáleň nevarí, neodhlasujte!
  -> ak má prázdniny iba časť stravníkov, odoberte objednávky - Ako zadať prázdniny iba pre žiakov ZŠ, počas ktorých jedáleň varí pre MŠ

  -> ak sa niekto prestane stravovať alebo odíde zo školy - treba nastaviť reálny dátum na karte stravníka
  Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka

  -> ak sa niekto stravuje iba občas, je vhodnejšie na karte stravníka prednastaviť objednávku ako 'Odhlásené'
  -> ak ku zmene stravovacích návykov dôjde počas roka, na karte stravníka pridajte najprv nové obdobie; neprepisujte prednastavenú objednávku pre celé, t.j. aj pôvodné obdobie  Súvisiace návody:
  Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
  Vedúca jedálne - manuálna zmena dochádzky pre dotácie
  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň