'Obedy zadarmo' v šk. roku 2020/21 a počas leta 2021

Plošné poskytovanie dotácie na stravu v súčasnej podobe končí ku 31. júlu 2021. Počas mesiaca júl sa teda vzťahuje iba na predškolákov.

Letné tábory vs. letné školy:
-> letné tábory - rovnako ako vlani, tak aj tento rok - sú záujmová aktivita, nie vyučovací proces, a preto sa na ne nevzťahuje štátna dotácia
-> letné školy - rovnako ako vlani, tak aj tento rok - sú až v auguste, no tento rok už bude platiť nový zákon, podľa ktorého nárok na št. dotáciu majú iba deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti rodičov, ktorí si neuplatnia daňový bonus

Ďalšie informácie, termíny či tlačivá môžete nájsť na stránkach:
- Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SRAKO NASTAVIŤ DOTÁCIE V SYSTÉME EDUPAGE

 • pre školský rok 2020 / 2021:

  V nastaveniach modulu jedáleň v časti 'Typy platiteľov, Jedlo-Cena' treba v Zozname prispievateľov na cenu jedla vyhľadať sekciu 'Štátna dotácia' (resp. tak ako ste si pomenovali) a upraviť dátum konca obdobia.

  Príklad 1:
  -> škola má stravníkov s dotáciou iba žiakov ZŠ => dátum 31.8.2021 stačí prepísať na 30.6.2021
  Príklad 2:
  -> škola má stravníkov s dotáciou iba deti MŠ => dátum 31.8.2021 stačí prepísať na 31.7.2021, resp. môžete ponechať aj 31.8.2021 - prechodné ustanovenie zákona povoľuje plošné dotácie pre predškolákov aj v auguste 2021
  Príklad 3:
  -> škola má stravníkov s dotáciou žiakov ZŠ aj MŠ => dátum 31.8.2021 stačí prepísať na 31.7.2021
  * tu je predpokladom, že:
  - stravníci zo ZŠ majú na svojich kartách správne zadaný koniec objednávok do 30.6.2021
  - škola nevarí pre letný tábor, resp. si preň vytvorila samostatný typ platiteľa - iný ako doterajší 1. a 2. stupeň

  Ak ste mali časť dotácie nastavenú aj v režijných nákladoch, je potrebné skontrolovať a upraviť dátum konca pre štátnu dotáciu aj v tejto časti - krok 'Režijné náklady'.


 • pre letné prázdniny 2021:

  Príklad pre júl 2021:
  - škola počas júla varí pre MŠ a aj pre letný detský tábor => vhodnejšie je rozdeliť si nastavenie pre dotácie na dva časové intervaly:
  1. skrátite do 30.6.2021 - ponecháte stravníkov zo ZŠ aj MŠ
  2. cez šedé tlačidlo '+ pridať časový interval' sa v rámci sekcie pre dotáciu vytvorí časť, kde upravíte obdobie iba od 1. - 31.7.2021
  3. pre toto obdobie nastavíte iba stravníkov z MŠ  Pre august 2021:

  Platí ešte prechodné obdobie pre predškolákov v MŠ - plošné dotácie môžete ponechať nastavené až do 31.8.2021

 • pre nový školský rok 2021 / 2022:

  Kvôli užšej skupine detí s nárokom na dotáciu si škola bude musieť v nastaveniach modulu jedáleň zadefinovať nové typy platiteľov - s dotáciou aj bez dotácie pre MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ.

  Pre podrobné nastavenie pozrite návody:
  Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia
  Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia

  Dotácie na stravu od 1.8.2021sa poskytujú:
  - iba deťom z domácnosti v hmotnej núdzi, deťom s diétou a deťom v MŠ / ZŠ, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  - deťom, na ktoré si nikto neuplatní zvýšený daňový bonus - t.j. deťom nezamestnaných rodičov, ale aj deťom zamestnaných rodičov, ktorí si nepožiadajú o daňový bonus u zamestnávateľa

  => suma dotácie sa zvyšuje na 1,30 eur
  => individuálne vzdelávanie sa bude takisto považovať za ,,vyučovanie v základnej škole“ a dotácia na stravu sa poskytne aj na deti, ktoré odobrali stravu, ale sa nezúčastnili na prezenčnom vyučovaní v základnej škole
  => poskytnutie dotácie na dieťa bude možné počas školského polroka - aj vtedy, ak sa počas tohto šk. polroka zmenia skutočnosti - potvrdenia budú rodičia predkladať iba polročne

  - všetky návody pre Prehľad zmien v dotáciách na stravovanie


  Odkazy na jednotlivé zákony :
  544/2010 Z. z. - z 8. decembra 2010 - časové verzie predpisu účinné od 03.07.2021 do 31.07.2021; od 01.08.2021 do 31.12.2021; od 01.01.2022
  417/2020 Z. z. - z 26. novembra 2020 - časové verzie predpisu účinné od 01.0.2021 do 31.07.2021; od 01.08.2021
  257/2021 Z. z. - z 22. júna 2021- časové verzie predpisu účinné od 03.07.2021 do 31.07.2021; od 01.08.2021 do 31.12.2021; od 01.01.2022

  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň