Ako pridať žiakovi predpis

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Pridanie predpisu znamená, že bude platiť poplatky predpisu.
-> jeden platiteľ (žiak/učiteľ) môže platiť naraz aj viac predpisov
-> platiteľ nemôže mať jeden predpis pridelený viackrát

Predpis sa dá pridať dvomi spôsobmi:
1. v časti 'Používatelia' - tu je pridávanie predpisov najprehľadnejšie
2. v časti 'Predpisy' - editovaním konkrétneho predpisu (Vytvorenie nového predpisu v module platby)


ČO TREBA VEDIEŤ PRI PRÁCI V ČASTI POUŽÍVATELIA

V časti 'Používatelia' je v riadkoch zoznam všetkých žiakov a učiteľov ; v stĺpcoch je zoznam všetkých predpisov a ich pridelenie.
Tabuľku si môžete prispôsobiť :
-> zobraziť / skryť potrebné stĺpce - ikonka mriežky
-> zoradiť podľa vybratého stĺpca - treba kliknúť na názov stĺpca
-> robiť filtre pre jednotlivé stĺpce
-> počet záznamov na stránku sa dá regulovať (pozor však na veľký počet záznamov - spomaľuje načítanie stránky a prácu s filtrami)

V stĺpci predpisu sú ikonky podľa toho, kto má/nemá predpis pridelený:
- pomlčka - vodorovná čiarka znamená, že používateľ nemá priradený predpis
- zelená fajočka znamená, že používateľ má priradený základný predpis (poplatky základného predpisu)
- modrá fajočka - používateľ má priradený predpis, ale s nejakou individuálnou zmenou poplatku
- text - skratka modifikácie - používateľ má pridelenú modifikáciu daného predpisuAKO PRIDAŤ PREDPIS

Príklad - žiačke z 9. B Antlovej Denise, ktorá momentálne nemá priradený žiaden predpis, pridáme predpis 'príspevok ZRPŠ'

1. v riadku žiaka a v stĺpci predpisu, ktorý chceme pridať
2. klikneme na pomlčku (= nemá priradený predpis)
3. vybrať možnosť 'Predpis' v časti 'Pridať'
4. namiesto pomlčky bude zelená fajočka (= žiačka má pridelený základný predpis)
5. nastavenie je potrebné vždy uložiť
6. systém vypíše správu o uložení zmien


AKO PRIDAŤ MODIFIKÁCIU PREDPISU

Ak predpis obsahuje modifikácie, používateľovi je možné prideliť buď základný predpis alebo jednu modifikáciu.
Modifikácie slúžia napr. pre rôzne poplatky určené pre rôzne skupiny platiteľov, viac - Vytvorenie modifikácie predpisu

Modifikácia sa pridáva rovnako ako základný predpis - v časti 'Používatelia' kliknutím na pomlčku a výberom z ponuky pre 'Pridať:'

Ukladanie zmien
- je možné ukladať po každom pridaní predpisu / modifikácie
- je pridať / odobrať predpis / modifikáciu aj viacerým platiteľom naraz / postupne a uložiť až potomAKO PRIDAŤ PREDPIS ZA STRAVU

Pre poplatky za stravu je ideálne využívať automatický predpis - Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
-> systém za vás vypočíta poplatky každému stravníkovi individuálne - presne podľa počtu objednanej stravy a zadanej jednotkovej ceny
-> systém zráta aj preplatky/nedoplatky pre koncoročné vyúčtovanie poplatkov

Pridávanie automatického predpisu za stravu sa nerobí v module platby, ale v module jedáleň cez nastavenie stravníkov:
Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom
Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby