Ako zmazať / zmeniť žiakovi poplatok za obdobie

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Ak má žiak priradený predpis, nemusí platiť poplatky za všetky obdobia alebo platiť rovnakú sumu.

Ak je potrebné zmeniť poplatok viacerým žiakom naraz - pozrite Ako zmeniť poplatok v predpise

Individuálnu zmenu poplatku žiakovi si ukážeme na nasledujúcom príklade, kde žiakovi Cesnak Cecil nastavíme, aby neplatil školné za prvý polrok a v druhom polroku platil školné s 50% zľavou.

V časti 'Žiaci' / 'Používatelia' nájdeme žiaka a klikneme na ikonu(text) určujúcom priradenie predpisu žiakovi


Zvolíme 'zobraz/nastav jednotlivé poplatky'


Otvorí sa nám dialógové okno s poplatkami žiaka, ktoré má platiť za predpis. V našom prípade má Cesnak Cecil platiť v 1. polroku 200 a v 2. polroku 250 eur.
Na zmenu poplatku za 1.polrok klikneme na ikonku pre úpravu poplatku


Pre odobratie poplatku zvolíme 'odober žiakovi predpis'


Teraz už Cesnak Cecil neplatí školné za 1. polrok. Podobne upravíme poplatok pre 2. polrok.


Zvolíme '-50%', čím žiakovi pre 2. polrok priradíme modifikáciu predpisu s názvom 'Zľava 50%' (skratka -50%)


Po úprave poplatkov stlačíme OK.


Nezabudnite uložiť vykonanné zmeny


Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby